Ukázkové lekce Terapie pohybem v KJM na podzim 2020

V knihovně Jiřího Mahena v Brně pořádají seznámení s expresivními terapiemi.

Představení metody Terapie pohybem , mám tu čest vést  v Knihovně Jiřího Mahena i v tomto roce. Prázdninové termíny jsou  20.7.a 10.8. od 16h .

Dále podzimní termíny:  12.10. a v listopadu 2x – 9. a 30.11.vždy od 17h

A moc zvu všechny zájemce k příležitosti se potkat se svým tělem i duší ,uvolnit se, věnovat se sobě. Přihlášky přímo v knihovně, paní Jitka Málková, vedoucí Hudební knihovny. Tyto lekce jsou zdarma.

 

Tělo  – nástroj pohybu

Tělo – co všechno pro nás je? Chápat jej samo o sobě nelze, vždyť smrt je konečným zastavením pohybu. Kde je hranice mezi tělem (tak jak jej vidíme) a vědomím? Tělo je místo, kde opravdu JSME, dělá naši osobnost viditelnou. Z hlediska fenomenologie je tělo proces, je projevením našeho vnitřního bytí, tělo ve svém ztělesnění je živé, nese v sobě smysl, význam našeho života a je podmíněno časem. Díky pohybu vnímáme čas i prostor.

Tělo má díky prožívání našeho příběhu (v čase a prostoru) svou vlastní paměť (!) , která není vidět zrakem na první pohled, avšak vyjevuje se právě v pohybu. Dá se tedy říci, že pohyb spojuje tu viditelnou část našeho bytí s tou která není na první pohled vidět. Z toho vyplývá, že pohyb není tedy jen funkcí těla, jen prostředník k dosahování životně nutných cílů ( přemísťování, obživa, útěk před nepřítelem, atd), ale má větší šíři i hloubku, hloubku myšlenek, pocitů, nálad a prožívání. Vypovídá o nitru člověka, je i signálem, nositelem informace o procesech ve vnitřním prostředí organizmu, ve vnitřních orgánech těla i procesech v mysli, vědomé i nevědomé.

Umožňuje nám také prožívat sám sebe, stává se i cílem sám o sobě v prožívání a poznávání svého neopakovatelného JÁ….

Vybráno z mé závěrečné práce výcviku v Taneční a pohybové terapii

 

 

 

 

Práce na sobě

Když potřebujeme v životě nálepky, rady a hodnocení někoho druhého, je to pouze signál, že nedůvěřujeme sami sobě a nevnímáme vlastní hodnotu – tedy opět téma sebedůvěry.

Když nedůvěřujeme vlastním schopnostem a vnímání, pak si rádi dodáme hodnotu navlečením různých ezo-kabátků z minulých životů moudrých královen, afrických šamanů či bojovných amazonek a vysvětlujeme tím, proč nás současný život netěší nebo vztahy se nedaří. Cítíme se hodnotnější, když jsme v minulém životě byli někým důležitým. Samozřejmě jen dočasně, protože tato hodnota není reálná.

Tohle všechno jsou jen nálepky. Prázdná slova, která nás odvádí od vnímání skutečnosti a našich vlastních pocitů, přitom ty jsou ty nejdůležitější.

Pokud zjišťujete, že jste se nechali ovlivnit druhými natolik, že jste dali přednost jejich radám a úsudku, nevadí. Sundejte si je z piedestalu, kam jste si je sami posadili a začněte pracovat na tom, proč jste závislí na druhých a nedůvěřujete sami sobě. To je cesta, která vás povede k samostatnosti, soběstačnosti a zodpovědnosti za svoje vlastní štěstí.

Jak poznáte „bludaře“? 

  • říká vám, jak máte žít
  • sebe staví na vyšší úroveň a vám nechává roli učedníka
  • rád o sobě tvrdí, že má speciální schopnosti, předurčení, původ či zasvěcení
  • udržuje vás v závislosti na sobě, tzn. místo, aby vám pomáhal stavět se na vlastní nohy, udržuje vás v nesamostatnosti.
Jaké vlastnosti by měl mít člověk, který vám může být nápomocný v pochopení vašich lekcí?
  • jedná s vámi s respektem jako se sobě rovným
  • je ochotný nechat na vás, kolik času potřebujete k pochopení a prožití určitých věcí a nevyžaduje, abyste jednali tím „správným“ způsobem hned, protože vám to už předal jako „moudro“, kterým se máte řídit
  • ví, že i on sám je stále na cestě a pracuje na sobě
  • vede vás k vaší vlastní samostatnosti
  • posiluje vaši reálnou sebehodnotu a sebedůvěru, abyste ho nepotřebovali a mohli životem kráčet sami.
Nedejte se mýlit tím, že je někdo známý, píše knihy, dává rozhovory a tváří se jako osvícená vědma. Raději se zkuste podívat, jestli je šťastný, žije láskyplné vztahy, umí přiznat vlastní chybu a je reálně pokorný. Od takového člověka je bezesporu co se učit.
Je lákavé podlehnout dojmu, že jsme našli duchovního průvodce, který nám bude říkat, co máme dělat, abychom byli šťastní a my už nebudeme dělat v životě chyby a zažívat bolest, ale nefunguje to. Je to jen naše skrytá dětská touha najít si k sobě maminku, která už bude vědět, co potřebujeme a postará se o nás. Potřebujeme si každý projít svoji vlastní cestu, pochopit to, co je pro nás osobně důležité a prostě žít – naplno, vědomě a se zodpovědností za sebe sama.
Co moji klienti občas trochu neradi slyší je, že práce na sobě je cesta na celý život. 🙂 A to není špatně. Když se prokoušeme tím základním a zásadním, uvidíme sami sebe ve větší pravdě a nahotě a možná s překvapením zjistíme, že jsme úplně v pořádku takoví, jací jsme a můžeme k sobě být laskaví, i když děláme chyby a prostě se učíme. V tomto okamžiku pochopíme, že poznávat a učit se budeme celý život a že si to můžeme začít užívat, protože poznání sebe sama je dobrodružná a vzrušující cesta.
Přeji krásné dny. Užívejte si sami sebe a buďte k sobě upřímní a laskaví.

 

Ticho

„(S)vědomí člověka, i když je uspané, tak se probudí ve chvíli, kdy je ticho. Víte, ticho, to není nedostatek zvuku, jak se domníváme. Ticho je prostor, do kterého vstupujeme, abychom slyšeli cosi v nás.“