Archiv rubriky: Nezařazené

Podzimní ukázkové lekce Terapie pohybem

S radostí vás zvu na další ukázkové lekce TANEČNÍ TERAPIE , které v rámci seznámení s expresivními terapiemi pořádá  knihovna Jiřího Mahena v Brně a které mám tu čest i letos vést.

Termíny 2021 vždy pondělky v čase od 17h:

  • říjen 11.
  • listopad 1.
  • prosinec 6.

Přijměte možnost zažít tento jedinečný způsob, jak přesunout svoji pozornost  více do vnímání svého těla, což vede nejen k sebepoznání, ale i uvolnění a radosti. 

Přihlášky přímo v knihovně, paní Jitka Málková, mail: hudebni@kjm.cz

Terapie pohybem od září v centru Brna

Srdečně zvu zájemce o sebezkušenost v autentickém pohybu na pravidelná týdenní setkávání .

Tato setkávání se budou konat každé pondělí od 19h ve spodním sále Centra zdraví Zlatý klíček na Jaselské 8. Lekce budou trvat 75-90min, podle situace, počtu osob :).

Celý měsíc září ponechám setkávání otevřená a budeme se věnovat nenavazujícím tématům. Každý zájemce má možnost si setkání s Terapií pohybem vyzkoušet na vlastní kůži – postupně v pohybu budeme odkrývat a zpracovávat základní životní fenomény , postoje , seznamovat se se svým tělem, svým vnitřním světem a o to každý dle svého tempa, možností a ochoty 🙂

Předchozích zkušeností netřeba, jen touhu po čase věnovaném sobě a tedy sebepoznání, touhu i trošku odvahy zažít něco možná pro vás nového, přirozeného, nenásilného….

Cena za lekce v září je 160,-Kč/za 1 setkání. Cenu za pololetí, tedy říjen 2021 až leden 2022 bude 1800,-Kč.

První setkání bude již 6.9.2021. Moc se těším!!

Přihlášení i dotazy na e-mail: hana.hledikova@gmail.com

Lekce jógy od září

Od 7.9.21 vedu lekce jógových cvičení každé úterý v sále centra Kmen, Lidická 28, Brno. Lekce budou začínat v 15:45 a potrvají 60 min. Cvičíme základní přípravné cviky a ásány, věnujeme se nácviku dechových cvičení a také koncentraci na pohyb a dech při cvičení. Lekce jsou vhodné i jako mírně kondiční.

Pokud byste chtěli být o začátku konání těchto setkávání informováni na váš e-mail, prosím, napište mi na: hana.hledikova@gmail.com.

Děkuji a budu se těšit na shledanou!

Tělo  – nástroj pohybu

„Tělo – co všechno pro nás je? Chápat jej samo o sobě nelze, vždyť smrt je konečným zastavením pohybu. Kde je hranice mezi tělem (tak jak jej vidíme) a vědomím? Tělo je místo, kde opravdu JSME, dělá naši osobnost viditelnou. Z hlediska fenomenologie je tělo proces, je projevením našeho vnitřního bytí, tělo ve svém ztělesnění je živé, nese v sobě smysl, význam našeho života a je podmíněno časem. Díky pohybu vnímáme čas i prostor.

Tělo má díky prožívání našeho příběhu (v čase a prostoru) svou vlastní paměť (!) , která není vidět zrakem na první pohled, avšak vyjevuje se právě v pohybu. Dá se tedy říci, že pohyb spojuje tu viditelnou část našeho bytí s tou která není na první pohled vidět. Z toho vyplývá, že pohyb není tedy jen funkcí těla, jen prostředník k dosahování životně nutných cílů  (přemísťování, obživa, útěk před nepřítelem, atd), ale má větší šíři i hloubku, hloubku myšlenek, pocitů, nálad a prožívání. Vypovídá o nitru člověka, je i signálem, nositelem informace o procesech ve vnitřním prostředí organizmu, ve vnitřních orgánech těla i procesech v mysli, vědomé i nevědomé.

Umožňuje nám také prožívat sám sebe, stává se i cílem sám o sobě v prožívání a poznávání svého neopakovatelného JÁ….“

Vybráno z mé závěrečné práce výcviku v Taneční a pohybové terapii.

 

Práce na sobě

Mnoho lidí které potkávám, nezná rozdíl mez profesemi: Psycholog, psychoterapeut a psychiatr. Je důležité vědět, že :

Psycholog je člověk s vystudovanou vysokou školou v oboru psychologie.

Psychoterapeut  absolvoval krom teoretického vzdělání v oboru psychologie i několikaletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik, který je sebezkušenostní . Tedy ve kterém se on sám nejen učí , jak pracovat s klienty, ale zejména poznává sám sebe, svoje vlastní zranění. Poznaná zranění navíc ve výcviku nebo v povinné individuální terapii léčí.  Toto je důležité proto, aby na klienta svá zranění nevědomky nepřenášel a také aby měl sám zkušenost jaké to je být klientem, jaké to je si přicházet na svá , často ranná, dětská trápení, traumata a jejich vliv na vnímání světa a chování v dospělosti.

Dále je povinností psychoterapeuta pracovat 100h pod supervizí zkušeného psychoterapeuta. Tím je co nejlépe ošetřeno, že bude pro klienta nestranný, otevřený, nápomocný, nezatížený…

Psychiatr je zásadně lékař, kerý  vystudoval lékařskou fakultu v tomto oboru a má v něm atestaci. Věnuje se psychiatrickým pacientům, jejich farmaceutické léčbě, pomoci a prevenci. Poslední dobou se , naštěstí, čím dál více potkávám s psychiatry, kteří prošli i psychoterapeutickým výcvikem.

Jaké vlastnosti by měl mít člověk, který vám může být nápomocný v pochopení vašich životních lekcí?
  • jedná s vámi s respektem jako se sobě rovným
  • je ochotný nechat na vás, kolik času potřebujete k pochopení a prožití určitých věcí a nevyžaduje, abyste jednali tím „správným“ způsobem hned, protože vám to už předal jako „moudro“, kterým se máte řídit
  • ví, že i on sám je stále na cestě a pracuje na sobě
  • vede vás k vaší vlastní samostatnosti
  • posiluje vaši reálnou sebehodnotu a sebedůvěru, abyste ho nepotřebovali a mohli životem kráčet sami.
Nedejte se mýlit tím, že je někdo známý, píše knihy, dává rozhovory a tváří se jako osvícená vědma. Raději se zkuste podívat, jestli je šťastný, žije láskyplné vztahy, umí přiznat vlastní chybu a je reálně pokorný. Od takového člověka je bezesporu co se učit.
Je lákavé podlehnout dojmu, že jsme našli  průvodce, který nám bude říkat, co máme dělat, abychom byli šťastní a my už nebudeme dělat v životě chyby a zažívat bolest, ale nefunguje to. Je to jen naše skrytá dětská touha najít si k sobě maminku, která už bude vědět, co potřebujeme a postará se o nás. Potřebujeme si každý projít svoji vlastní cestu, pochopit to, co je pro nás osobně důležité a prostě žít – naplno, vědomě a se zodpovědností za sebe sama.
Co moji klienti občas trochu neradi slyší je, že práce na sobě je cesta na celý život. 🙂 A to není špatně. Když se prokoušeme tím základním a zásadním, uvidíme sami sebe ve větší pravdě a nahotě a možná s překvapením zjistíme, že jsme úplně v pořádku takoví, jací jsme a můžeme k sobě být laskaví, i když děláme chyby a prostě se učíme. V tomto okamžiku pochopíme, že poznávat a učit se budeme celý život a že si to můžeme začít užívat, protože poznání sebe sama je dobrodružná a vzrušující cesta.
Přeji krásné dny. Užívejte si sami sebe a buďte k sobě upřímní a laskaví.

Ticho

„(S)vědomí člověka, i když je uspané, tak se probudí ve chvíli, kdy je ticho. Víte, ticho, to není nedostatek zvuku, jak se domníváme. Ticho je prostor, do kterého vstupujeme, abychom slyšeli cosi v nás.“